Bilden får fritt användas i artiklar, olika samarbetsprojekt där Malmö stad deltar samt i marknadsföring av staden Malmö.